Střecha Havlíčkova

Rekonstrukce střechy vily na Havlíčkově ulici v Brně. Sanace stávajícího krovu,náhrada poškozených částí.Instalace difuzní folie,laťování,klempířských prvků,pokrytí střechy novou pálenou krytinou. Vybudování vsakovacího systému pro odvodnění střechy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1